Puhelin:
044-020 7680

PKM VAHINKOKARTOITUS OY

PKM Vahinkokartoitus Oy
www.vahinkokartoitus.fi
Y-tunnus: 263 2463-6


Postiosoite:
Neoviuksenkatu 25 A
06100 Porvoo

Yhteydenotot:
info@vahinkokartoitus.fi
044-020 7680

YRITYS

PKM Vahinkokartoitus Oy on erikoistunut tarjoamaan rakennusten vahinkokartoituksia, kosteusmittauksia, kuivausteknisiä-, syynselvitys- ja kosteusvauriokonsultointitöitä isännöintitoimistoille, taloyhtiöille, huoltoyhtiöille, vakuutusyhtiöille ja rakennusyrityksille. Otamme myös korjauskohteista asbestinäytteitä ja teemme tarvittaessa asbestikartoituspöytäkirjat.

PKM Vahinkokartoitus Oy on mukana Tilaajavastuu.fi-järjestelmässä ja kuuluu Helsingin Yrittäjät ry:een.

Tilaukset: info@vahinkokartoitus.fi
Puhelin:
044-020 7680

PALVELUT

VAHINKOKARTOITUS: Lyhyt, noin tunnin mittainen, kohdekäynti havaitun vahingon laajuuden selvittämiseksi kiinteistössä. Raportissa annetaan toimenpidesuositukset vahingon vaatimien jatkotoimenpiteiden määrästä ja laadusta. Vahinkokartoitus antaa hyvän kokonaiskuvan vahingon laadusta ja laajuudesta työkaluksi kiinteistön päättäjille tai vakuutusyhtiölle. Raportissa vauriot kerrottu sanallisesti ja valokuvin sekä pohjapiirroksiin merkittynä.
Syynselvitystyö: Laajempi tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää havaitun esim. kosteus-, haju- tai homeongelman syy-seuraussuhteet. Työ vaihtelee suuresti kohteesta ja työtilauksesta riippuen. Raportissa annetaan toimenpidesuositukset vahingon vaatimien jatkotoimenpiteiden määrästä ja laadusta.
Kosteusmittaus: Rakennuksen rakenteiden kosteustason mittaaminen asiakkaan tilauksen mukaan. Raportissa vain mittaustulokset. Tulkinta tulee tilata erikseen.
Kuivaus-, desinfiointi- ja hajunpoistotyöt: Tilaajan määrittelemien rakenteiden käsittely rakenteen elvyttämiseksi uudelleenpinnoituskuntoon.
Rakenteiden koneellinen kuivaus

TYÖTILAUSKAAVAKE

Kaikki kohdat täytettävä ennen kaavakkeen lähettämistä!

 


Laskutusosoite
Sama kuin kohdeosoite

YHTEYSTIEDOT

PKM Vahinkokartoitus Oy
Y-tunnus: 263 2463-6
www.vahinkokartoitus.fi

info@vahinkokartoitus.fi
044-020 7680

Postiosoite:

Neoviuksenkatu 25 A
06100 Porvoo